Bli medlem i Oppunda Jaktskytteklubb

§ 12.

Inträde i klubben kan av dess styrelse medgivas var och en,

man eller kvinna, som kan påvisa att vilja arbeta för klubbens syften.

 

2017 års medlemsavgift är för vuxna 300 kr /år. Medlemsavgift för pensionärer är 250 kr/år. För juniorer upp till fyllda 20 år är medlemsavgiften 100 kr/år.


För att bli medlem kontakta någon av nedanstående personer:

Cläre Söderström-S 0150-50711, 070-6382289
Kurt Thunberg 0150-17653, 070-5474940

Eller skicka ansökan till: info@oppunda.com

Bekräftelse på medlemskap skickas per post till angiven adress  eller meddelas via mail.

För frågor om medlemsregistret eller adress & telefonändring Kontakta Niklas Kristoffersson 070-8949687.

Välkommen som medlem i Oppunda Jaktskytteklubb!